Verifiering & Certifiering

Certifieringar vi har erfarenhet av

  • CE
  • UL
  • FCC

Verifiering & Certifiering

Vår personal har lång erfarenhet av att säkerställa projekten genom noggrant verifieringsarbete och uppfyllande av erkända standarder.

På Mainone har vi lång erfarenhet av att hantera de större certifieringarna i branschen. Vi har kompetens, utrustning och partners för att utföra olika pre-certifieringar.

Ingen produkt är färdig och får släppas på marknaden förrän både interna och externa tester har genomförts. Vi medverkar normalt på plats vid EMC-mätning och kan därigenom snabbt kan hantera eventuella modifieringar. Vi har deltagit i många sådana mätningar genom åren och har aktivt bidragit till att produkterna klarar testerna och erhåller sitt godkännande på kort tid.

Certifieringar vi har erfarenhet av

  • CE
  • UL
  • FCC

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Koncept
Koncept Syften och mål identifieras och kopplas till realiserbara idéer.
Utveckling
Utveckling Konceptet utvecklas och realiseras i en detaljerad konstruktion eller helhetslösning.
Prototyper
Prototyper Fysiska produkter eller simuleringar framställs för att skapa underlag för testning och verifiering.
Certifiering
Certifiering Förberedande arbete och behjälplig under certifiering för slutgodkänd produkt.
Industrialisering
Industrialisering Förberedande arbete för start av volymproduktion i form av specifikation och test-setup.
Leverans & Uppdatering
Leverans & Uppdatering Support vid leverans av produkt eller driftsättning samt löpande uppdatering efter behov.