Prototyper

Vi erbjuder följande tjänster

 • Yt- och hålmontering av kretskort
 • Inbyggnad i mekanik
 • Mekanisk bearbetning
 • Kablage
 • Simulerings- och interfaceutrustning
 • 3D-utskrifter

Prototyper

För verifiering och snabbt beslutsfattande kan vi direkt från våra designverktyg förbereda produktionsunderlag och framställa samples i vår egen prototypanläggning.

För att förstå designval och tekniska lösningar krävs det prototyptillverkning.

Just väntetiden mellan designfrys och prototypframställning ligger oftast på projektens kritiska linje. Medan man väntar på prototyper kan projekten oftast inte göra några betydelsefulla framsteg. För att säkerställa leveranstider och korta projekttidplaner och ta snabba beslut har vi en egen prototypanläggning för montering av kretskort.

Vi hanterar de flesta former av yt- och hålmonterade komponenter och kan snabbt få fram prototyper. Vi har även 3D-skrivarkapacitet där vi kan tillverka mekaniska modeller och producera underlag för snabb utvärdering.

Vi erbjuder följande tjänster

 • Yt- och hålmontering av kretskort
 • Inbyggnad i mekanik
 • Mekanisk bearbetning
 • Kablage
 • Simulerings- och interfaceutrustning
 • 3D-utskrifter

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Koncept
Koncept Syften och mål identifieras och kopplas till realiserbara idéer.
Utveckling
Utveckling Konceptet utvecklas och realiseras i en detaljerad konstruktion eller helhetslösning.
Prototyper
Prototyper Fysiska produkter eller simuleringar framställs för att skapa underlag för testning och verifiering.
Certifiering
Certifiering Förberedande arbete och behjälplig under certifiering för slutgodkänd produkt.
Industrialisering
Industrialisering Förberedande arbete för start av volymproduktion i form av specifikation och test-setup.
Leverans & Uppdatering
Leverans & Uppdatering Support vid leverans av produkt eller driftsättning samt löpande uppdatering efter behov.