Projektledning

VI KAN JOBBA INOM OMRÅDEN SOM

  • Delprojektledare
  • Huvudprojektledare
  • Programansvarig

Projektledning

Vi erbjuder erfaren projektledning på olika nivåer för att lyckas med genomförandet av projekt.

På Mainone tar vi gärna ansvar för hela projekt som faller inom våra kompetensområden. Våra projektledare har mångårig erfarenhet och förstår betydelsen av ledarskap, struktur och kommunikation för att uppnå ett lyckat resultat. Givetvis har vi egna interna utvecklingsprocesser men följer även kundens krav på hur ett projekt ska exekveras. Vi kan erbjuda projektledare för era projekt oavsett on ni anlitar våra ingenjörskonsulter för utveckling eller inte.

VI KAN JOBBA INOM OMRÅDEN SOM

  • Delprojektledare
  • Huvudprojektledare
  • Programansvarig

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Koncept
Koncept Syften och mål identifieras och kopplas till realiserbara idéer.
Utveckling
Utveckling Konceptet utvecklas och realiseras i en detaljerad konstruktion eller helhetslösning.
Prototyper
Prototyper Fysiska produkter eller simuleringar framställs för att skapa underlag för testning och verifiering.
Certifiering
Certifiering Förberedande arbete och behjälplig under certifiering för slutgodkänd produkt.
Industrialisering
Industrialisering Förberedande arbete för start av volymproduktion i form av specifikation och test-setup.
Leverans & Uppdatering
Leverans & Uppdatering Support vid leverans av produkt eller driftsättning samt löpande uppdatering efter behov.