Mjukvaruutveckling

Vi har bl.a. kompetens inom

 • C
 • C++
 • C#
 • Java
 • Visual C
 • Visual Basic
 • Python
 • Perl
 • SQL
 • Assembler
 • FreeRTOS

Mjukvaruutveckling

Genom nära samarbete mellan våra mjukvaruutvecklare och elektronikingenjörer utvecklar vi funktionell och användarvänlig mjukvara.

Själva produktvärdet och den väsentliga skillnaden mot konkurrenter återfinns oftast i mjukvaran och dess uppbyggnad.

Vår tyngdpunkt ligger på realtidsbaserad ”embedded” mjukvara där vi har erfarenhet av en mängd olika programmeringsspråk, kompilatorer och RTOS och kan välja det som passar efter projektets behov bäst. Vi har även stor erfarenhet av databaser så som Oracle och MS SQL Server, och programutveckling på PC där vi bl.a. byggt upp säkerhetskritiska databassystem för röntgenavdelningar

Genom att använda det senaste i debug och testutrustning, t.ex. analysatorer och emulatorer kan vårt arbete utföras effektivt och med en kompakt och snabb kod som resultat. 

Vi har bl.a. kompetens inom

 • C
 • C++
 • C#
 • Java
 • Visual C
 • Visual Basic
 • Python
 • Perl
 • SQL
 • Assembler
 • FreeRTOS

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Koncept
Koncept Syften och mål identifieras och kopplas till realiserbara idéer.
Utveckling
Utveckling Konceptet utvecklas och realiseras i en detaljerad konstruktion eller helhetslösning.
Prototyper
Prototyper Fysiska produkter eller simuleringar framställs för att skapa underlag för testning och verifiering.
Certifiering
Certifiering Förberedande arbete och behjälplig under certifiering för slutgodkänd produkt.
Industrialisering
Industrialisering Förberedande arbete för start av volymproduktion i form av specifikation och test-setup.
Leverans & Uppdatering
Leverans & Uppdatering Support vid leverans av produkt eller driftsättning samt löpande uppdatering efter behov.