Industrialisering

Vi erbjuder följande tjänster

 • Dokumentation
 • Komponentoptimering
 • Produktionsunderlag
 • Assistans med val av EMS
 • Testspecifikationer
 • Testutrusting/testjiggar

Industrialisering

Vår erfarenhet hjälper er redan från tidig utvecklingsfas till produktionsförberedelse för att säkerställa högvolymtillverkning.

Vi tar hänsyn till design for manufacturing & logistics i projekten redan från början. Detta underlättas av att våra ingenjörer kommer direkt från tillverkningsindustrin.

Våra team kan producera allt produktionsunderlag och dokumentation för högvolymstillverkning är behjälplig vid igångsättning av produktion hos din EMS. 

Om ditt projekt är utvecklat hos Mainone är elektroniken oftast redan testad i prototypstadiet med hjälp av XJTAG Boundary Scan. Prototyptesterna kan vi sedan enkelt omvandla för att användas för produktionstest i volymproduktion. 

Vi konstruerar också testjiggar för volymproduktion. Naturligtvis tar vi också fram tester för elektronik utvecklad utanför Mainone.

Vi erbjuder följande tjänster

 • Dokumentation
 • Komponentoptimering
 • Produktionsunderlag
 • Assistans med val av EMS
 • Testspecifikationer
 • Testutrusting/testjiggar

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Koncept
Koncept Syften och mål identifieras och kopplas till realiserbara idéer.
Utveckling
Utveckling Konceptet utvecklas och realiseras i en detaljerad konstruktion eller helhetslösning.
Prototyper
Prototyper Fysiska produkter eller simuleringar framställs för att skapa underlag för testning och verifiering.
Certifiering
Certifiering Förberedande arbete och behjälplig under certifiering för slutgodkänd produkt.
Industrialisering
Industrialisering Förberedande arbete för start av volymproduktion i form av specifikation och test-setup.
Leverans & Uppdatering
Leverans & Uppdatering Support vid leverans av produkt eller driftsättning samt löpande uppdatering efter behov.