Elektronikutveckling

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN

 • Analog och digital konstruktion
 • Mätteknik
 • Sensorer
 • Tråd- och radioburen kommunikation
 • Kommunikationsbussar
 • GSM/GPS
 • Bluetooth/Zigbee
 • Strömförsörjning
 • Motorstyrningar
 • Säkerhetskritiska konstruktioner

Elektronikutveckling

Våra ingenjörer har lång erfarenhet av såväl analog som digital elektronikutveckling inom branscher som bl.a. medtech, automotive, verkstadsindustri, men även rena konsumentprodukter.

Utvecklingen av elektroniska produkter går i rasande fart. Ökad komplexitet och funktioner i samspel med krav på kortare utvecklingstider gör att det ställs höga förväntningar på kompetens och utvecklingsprocesser.  

Vårt utvecklingsteam jobbar kontinuerligt med elektronikutveckling från komponentval till schemaritning och layoutarbete​. Täta kontakter med komponenttillverkare, distributörer och PCB-tillverkare gör att vi har dagsfärsk förståelse för vilka komponenter som bör användas och vilka underlag som behöver tas fram för respektive tillverkare.

Vi hanterar allt från en-lagerkort till multilayer med tuffa krav på impedansanpassning och signalintegritet för t.ex. högpresterande processorer eller FPGA:er. Genom att vi använder Altium Designer och SOLIDWORKS PCB för arbetet har vi också direktinteraktion med mekaniken och kan snabbt importera eller exportera underlag till MCAD-verktygen.

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN

 • Analog och digital konstruktion
 • Mätteknik
 • Sensorer
 • Tråd- och radioburen kommunikation
 • Kommunikationsbussar
 • GSM/GPS
 • Bluetooth/Zigbee
 • Strömförsörjning
 • Motorstyrningar
 • Säkerhetskritiska konstruktioner

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Koncept
Koncept Syften och mål identifieras och kopplas till realiserbara idéer.
Utveckling
Utveckling Konceptet utvecklas och realiseras i en detaljerad konstruktion eller helhetslösning.
Prototyper
Prototyper Fysiska produkter eller simuleringar framställs för att skapa underlag för testning och verifiering.
Certifiering
Certifiering Förberedande arbete och behjälplig under certifiering för slutgodkänd produkt.
Industrialisering
Industrialisering Förberedande arbete för start av volymproduktion i form av specifikation och test-setup.
Leverans & Uppdatering
Leverans & Uppdatering Support vid leverans av produkt eller driftsättning samt löpande uppdatering efter behov.