Our know-how,
your future

Ett ungt företag med lång erfarenhet

Teknikkonsultbolaget Mainone bildades i september 2019. Bolaget har sitt ursprung i två bolag – Diatron AB och Triacon Scentific AB – som varit verksamma sedan 80- respektive 90-talet. Våra medarbetare på Mainone har lång och gedigen erfarenhet inom de kompetensområden och från de branscher som Mainone verkar inom. På så sätt är vi ett ungt företag med lång erfarenhet.

The Maine One Option

Mainones ambition är att växa kontinuerligt och utveckla tekniska hållbara lösningar för framtidens behov. Lösningarna ska förutom lösa ett tekniskt problem ha minimal miljöpåverkan, förenklar vardagen, och uppfyller framtidens kvav på säkerhet.

Vi på Mainone vill vara en naturlig utvecklingspartner i att förverkliga nya idéer. Genom att ge ett verkligt värde i utvecklingsprocessen och vara en partner för våra kunder kan vi gemensamt ta idéer till kommersiellt genomförbara produkter och lösningar som är till fördel för våra kunder. Vi vill vara THE MAIN ONE OPTION för våra kunder.

Vi vill växa med våra värderingar

Genom att vara agila och nyfikna strävar vi mot att inspirera alla omkring oss. Vår värdegrund kan därför sammanfattas i tre ord – agila, nyfikna, inspirera.

Dessa ord vägleder oss på Mainone i våra val, kommunikation och hur vi fungerar som företag och som individer.

Agila innebär att vi är snabba i vårt agerande och beslutsfattande. Vi agerar på riktigt insikt med en god känsla för vad som är rätt för våra kunder.

Nyfikna innebär att vi ständigt letar efter ny kunskap som vi kan förmedla och förvandla till lösningar för våra kunder.

Inspirera betyder att vi vill positivt påverka alla omkring oss, oavsett om det är en kund, en partner eller en medarbetare. När vi ger avtryck och inspirerar andra tror vi att vi också kommer att växa som ett företag.

OUR KNOW-HOW
YOUR FUTURE

Kontakta vår Projektansvarig Jan Lundgren för att diskutera ett samarbete.

E-post+46 40 670 17 12