Karriär

Student

Är du student och behöver praktik eller genomföra projekt/examensarbete? Vi är intresserade av att dels hjälpa dig att slutföra dina studier, ge dig viktig erfarenhet av arbetslivet, och även få möjlighet att knyta till oss framtida personal på Mainone.

Vi har kontinuerligt behov av att nyanställa och vi jobbar efter att ha en mix av erfarna och ny hungrig personal. Vi jobbar med mångfald ur alla aspekter och har en stark tro om att alla kan bidraga på sitt sätt.

Hör av dig så bokar vi ett möte där vi kan diskutera dina behov och önskemål och avgöra om hur vi skulle kunna hjälpa varandra.

Kontakta oss för att diskutera dina möjligheter på Mainone

E-post: hello@mainone.se
Tel: +46 (0)40 670 17 00