Branscher & Projekt

Medicinteknik

Medicinteknikbranschen är en intressant och innovativ industri där vetenskapen ständigt gör framsteg som kräver förbättrade metoder och analyser som kan ytterligare lindra sjukdomsförlopp och bota svåra sjukdomar. Industrin styrs av höga krav och väldigt små toleranser.

VÅR BRANSCHFOKUS

Mainone utvecklar produkter inom medicinteknik som används både inom sjukvården och i mer konsumentnära hälsosituationer. Utveckling sker i tätt samarbetet med tillverkare av medicinteknisk utrustning inom en rad olika områden.

LEVERERADE PROJEKT
  • Hårdvaruplattform för röntgensystem
  • Märkutrustning för röntgenfilm
  • Mammografianalys
  • Blodanalys
  • Monitorering/fosterövervakning (CTG)
  • Temperature management