Välkommen till ett teknikkonsultbolag och utvecklingspartner

Vi realiserar hållbara lösningar för framtiden.

THE MAIN ONE OPTION

I nära samarbete med våra kunder realiserar vi idéer till färdiga lösningar och kommersiella produkter. Våra tjänster är till hjälp från tidiga konceptuella faser till produktionsunderlag för högvolymtillverkning. Vi har erfarenhet från en rad olika branscher och vill vara en långsiktig partner till er bolag som utvecklar eller ha behov av lösningar med tekniskt innehåll. Vi kallar det för The Main One Option.

What we do.

  • KONCEPTHär tar vi tillsammans reda på syften och mål som vi sedan kopplar till realiserbara idéer
  • UTVECKLING – Konceptet utvecklas och realiseras i en detaljerad konstruktion eller helhetslösning.

  • PROTOTYPERPrototyper Fysiska produkter eller simuleringar framställs för att skapa underlag för testning och verifiering.

  • CERTIFIERING – Prototyper testas och underlag för certifiering framställs för att slutligen få en godkänd produkt.
  • INDUSTRIALISERING – Förberedande arbete för start av volymproduktion i form av dokumentation, BOM-listor, testspecifikation och test-giggar.
  • LEVERANS & UPPDATERING – Support vid leverans av produkt eller driftsättning samt löpande uppdatering efter behov.